Na Warmii i Mazurach większość pieniędzy przeznaczonych na ratowanie zabytków otrzymały parafie i związki wyznaniowe. Jednak doceniona została też nieruchomość, w której współwłaścicielką lokalu jest popularna senator Lidia Staroń z Olsztyna.

JAK SZCZUJĄ WŁADZE WARSZAWSKIEJ ORA NA ADWOKATÓW

WYROK SĄDOWY NA ELŻBIETĘ JAWOROWICZ ZA KOPNIĘCIE LESZKA BUBLA

KOMUNIKAT PRASOWY NR 4 KWW LESZKA BUBLA

OLSZTYŃSKA OŚMIORNICA ŚLEDZI I NADAL SZYKANUJE LESZKA BUBLA, BOJĄC SIĘ UJAWNIENIA KOMPROMITUJĄCYCH JĄ MATERIAŁÓW!

Przestępczych szykan olsztyńskiej sitwy ciąg dalszy. W dniu 19 września (czwartek) 2019, kontynuując swą kampanię wyborczą na senatora z Okręgu Wyborczego Olsztyn-Nidzica-Szczytno, Leszek Bubel spotkał się z kolejnymi przestępczymi przejawami szykan Prokuratury Okręgowej w Olsztynie i działającej na jej polecenie olsztyńskie…

CZYTAJ WIĘCEJ

SKANAL! Oto, co ukrywa przed wyborcami senator Lidia Staroń!

Zobacz też stronę o wyczynach senator Lidii Staroń – kliknij

Moja kontr-kandydatka do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej startuje w wyborach pod hasłem ZAWSZE PO STRONIE LUDZI, ale to pusty frazes, pic na wodę, zwykłe zakłamanie. Senator swoje hasło wyborcze ma zrealizować w Senacie. A wiecie Państwo co w Senacie robiła kandydatka Staroń w mijającej IX kadencji ?

W tej kadencji odbyły się 84 posiedzenia Senatu, trwające łącznie 169 dni. Kandydatki Staroń nie było na posiedzeniach Senatu przez 100 dni, w tym przez ostatnie półtora roku nie pojawiła się ani razu. Może listy obecności podpisywała, ale na sali obrad jej nie było i nie uczestniczyła w obowiązkowych  głosowaniach. Jest to do sprawdzenia na stronie internetowej Senatu.

Nie miała czasu na Senat, bo ważniejsze były występy w telewizji. 

ZOBACZ WIĘCEJ >

ŚLUBOWANIE SĘDZIEGO

„Ślubuję uroczyście jako sędzia sądu powszechnego służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży prawa, obowiązki sędziego wypełniać sumiennie, sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie według mego sumienia, dochować tajemnicy państwowej i służbowej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości”

ZOBACZ JAK ADWOKACI I POLITYCY WYCHODZĄ WRAZ Z SĘDZIAMI Z TAJNEJ NARADY

Por­tal nie­za­le­zna.pl do­tarł do nie­pu­bli­ko­wa­ne­go wcze­śniej fil­mu, któ­ry po­ka­zu­je ku­li­sy spo­tka­nia zor­ga­ni­zo­wa­ne­go w lip­cu w Sej­mie przez to­tal­ną opo­zy­cję. Na na­gra­niu wi­dać jak z Biu­ra Kra­jo­we­go Plat­for­my Oby­wa­tel­skiej przy uli­cy Wiej­skiej, nie­opo­dal gma­chu Sej­mu, wy­cho­dzi wraz z po­li­ty­ka­mi PO sę­dziow­ska i ad­wo­kac­ka eli­ta. W tej gru­pie, któ­ra prze­by­wa­ła w sie­dzi­bie PO, jest I pre­zes Są­du Naj­wyż­sze­go Mał­go­rza­ta Gers­dorf, Da­riusz Za­wi­stow­ski i An­drzej Żu­rek z KRS, prof. Adam Strzem­bosz, prof. An­drzej Rze­pliń­ski, adw. Ja­cek Tre­la pre­zes NRA czy Kry­stian Mar­kie­wicz, szef sto­wa­rzy­sze­nia Iu­sti­tia. Przed­sta­wi­cie­le wy­mia­ru spra­wie­dli­wo­ści zmie­rza­ją w zwar­tej gru­pie do Sej­mu, w oto­cze­niu po­li­ty­ków PO Grze­gorz Sche­ty­ny, Bo­ry­sa Bud­ki, Krzysz­to­fa Brej­zy, Mał­go­rza­ty Ki­da­wy­-Błoń­skiej, Ra­fał Gru­piń­skie­go, Mar­ci­na Kier­wiń­skie­go i in­nych po­słów tej par­tii.

Wkrótce...

BANDYCI W TOGACH

PARANOJE SYSTEMU SKARGOWEGO I WNIOSKÓW O POCIĄGNIĘCIE DO DYSCYPLINARNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI

10 WAD ADWOKATÓW

DYREKTOR FUNDACJI LEX NOSTRA MACIEJ LISOWSKI OSZUST I KRYMINALISTA

LISTOWSKI PRZEGRAŁ PROCES KARNY Z LESZKIEM BUBLEMZobacz wyrok z uzasadnieneim >

Oszust Maciej Lisowski ma już 13 wyroków a następne czekają. Oto demaskatorska publikacja o oszuście Lisowskim z 23.06.2019. Czytaj dalej
Odpowiedź Leszka Bubla do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na interwencję Macieja Lisowskiego

ZOBACZ, JAK WYSZARPUJE KASE JUDYTA PAPP

ZOBACZ ODPOWIEDŹ LESZKA BUBLA NA POZEW JUDYTY PAPP

POZEW ZBIOROWY PRZECIWKO JUDYCIE PAPP

DO SENATORÓW RP X KADENCJI 
 
Szanowni Senatorowie !
 
Zwracam się do Was z prośbą i z apelem o niegłosowanie na senator Lidię Staroń na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
Prośbę swą kieruję w nadziei, że Senat RP w tym przypadku okaże się prawdziwą izbą refleksji i nie pozwoli na wybór prawdziwego MONSTRUM ZŁA jakim są haniebne wyczyny senator Lidii Staroń.
 
Osoba która ma dwa radykalnie odmienne oblicza swojej działalności. Jedno medialne a drugie prawdziwe wykorzystującej stanowisko senator RP do niszczenia karier, zdrowia i życia osób, które były jej konkurencją w mediach i nie akceptowały jej niezgodnych z prawem trudnych do policzenia dokonań czy jej prywatnych interesów. Lidia Staroń to osoba podła, mściwa, bezwzględna, bez zasad etycznych i moralnych ale też seryjnie pisząca oszczercze donosy i zawiadomienia o niepopełnionych przestępstwach. Zebrałem dostępne w internecie publikacje z kliku mediów, z podaniem ich źródeł, aby się ustrzec przed zarzuceniem mi przez Lidię Staroń kłamstw i pomówień. Następnie publikacje te zamieściłem w ogólnopolskim miesięczniku ”Tajne Historie Świata”.
 
Warto się z nimi zapoznać, choć to tylko drobna część tego, co ujawnia nikczemną działalność Lidii Staroń. Jej wybór na Rzecznika Praw Obywatelskich będzie szyderstwem z prawa i etyki, Was Szanowni Senatorowie RP, ale też szyderstwem z Polek i Polaków. Nie spodziewam się oczywiście, że mój apel może przynieść pożądany skutek, bo jak wiadomo polityka niewiele ma wspólnego z etyką. Niniejszą wiadomość przesyłam do każdego z Was – Senatorów RP, by nikt z Was nie mógł zasłaniać się niewiedzą o prawdziwym obliczu senator Lidii Staroń.
 
Załączam również egzemplarz numeru czasopisma „Tajne Historie Świata” nr 2/2021 w PDF, zawierający przedruki artykułów wielu publicystów opisujących skandale z udziałem Lidii Staroń, oraz jej haniebne uczynki, których ofiarą padł między innymi Zenon Procyk – niesłusznie tymczasowo aresztowany, za co otrzymał milionowe odszkodowanie.
 
Każde zdania zawarte w treści niniejszego maila jestem w stanie udowodnić. Dysponuję konkretnymi dowodami. Mój komunikat nie jest tylko czczą gadaniną dla wywołania sensacji.
Ostrzegam was dla dobra Polski i Polaków.
 
Leszek Bubel
były Poseł na Sejm RP
były dwukrotny kandydat na urząd Prezydenta RP

RUSZYŁA KAMPANIA LESZKA BUBLA DO SENATU

Portal wPolityce.pl dotarł do bulwersujących kulis gwałtu, którego miał dopuścić się sędzia na swojej koleżance z sądu. Doszło do niego w domu ofiary, pod nieobecność jej męża.

Z naszych ustaleń, które potwierdziliśmy u naszego informatora w bydgoskim sądzie rejonowym, wynika, że ohydnego przestępca miał dopuścić się sędzia Jakub K. To on, w czerwcu 2019 roku przyszedł do domu swojej koleżanki. Gdy zorientował się, że jest ona sama w domu, miał się na nią rzucić i brutalnie ją zgwałcił. Z informacji, do których dotarł portal wPolityce.pl wynika, że ofiara gwałciciela dobrze znała swojego oprawcę.

Po brutalnym zdarzeniu miała szybko poinformować męża, ale nie tylko. O szokującym czynie kolegi rozmawiała także ze znajomymi. Przeżyła ciężką traumę, stąd zwłoka związana z poinformowaniem przez nią organów ścigania. Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej, który zajmuje się sprawą Jakuba K. złożył wniosek o uchylenie immunitetu oraz tymczasowe aresztowanie sędziego. Jakub K. Został powołany na sędziego przez prezydenta Bronisława Komorowskiego w 2012 roku. WB

źródło: http://wpolityce.pl/kryminal/497794-sedzia-brutalnie-zgwalcil-kolezanke-znamy-kulisy

Sąd nie zdecydował o tymczasowym areszcie dla mężczyzny podejrzanego o kradzież z włamaniem do szczecińskiej restauracji – poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. Mężczyzna został zatrzymany za kradzież pieniędzy, które przeznaczone były na zakup produktów do przygotowania posiłków dla ratowników medycznych.

– Sąd nie przychylił się do wniosku prokuratora o tymczasowy areszt dla mężczyzny podejrzanego m.in. o kradzież z włamaniem do restauracji „Karczma Polska pod Kogutem” – poinformowała PAP w sobotę p.o. rzeczniczki prasowej Prokuratury Okręgowej w Szczecinie Ewa Obarek. Zaznaczyła, że prokurator zamierza odwołać się od tej decyzji.

Do włamania doszło nad ranem 7 kwietnia. Z sejfu restauracji w centrum Szczecina skradziona została gotówka, która – jak informowali restauratorzy – była przeznaczona na zakupy potrzebne do przygotowania obiadów dla ratowników medycznych w ramach akcji #gastropomaga.

Policjanci zatrzymali mężczyznę w czwartek. W piątek 27-latek usłyszał zarzuty popełnienia dwóch kradzieży z włamaniem na terenie Szczecina. Mężczyźnie grozi od roku do 10 lat więzienia.

źródło: https://www.tvp.info/47743415/ukradl-pieniadze-na-posilki-dla-medykow-sad-orzekl-ze-nie-bedzie-aresztu

NASZE INTERWENCJE

ARESZT WYDOBYWCZY. MOŻNA I TAK

OLSZTYŃSKA OŚMIORNICA

SITWA KOMUNISTYCZNA W ADWOKATURZE

WALKA Z PATOLOGIAMI

OSTRZEGAMY

Lech ObaraLidia StarońMarek Markiewicz

Maria Wentlandt-WalkiewiczWIĘZIENIE TO MARNOWANIE ŻYCIA

81
119
87
101
93
96

WOLNOŚĆ TO SIŁA UMYSŁU 

112
115
91
105
106
110
136
111

POLACAMY

KASACJE KARNE I CYWILNE, APELACJE, ARESZT WYDOBYWCZY, PROWADZENIE SPRAW, EKSPERTYZY, KASACJE NADZWYCZAJNE, SKARGI DO STRASBURGA, POMÓWIENIA, DZIENNIKARZE ŚLEDCZY, MEDIA, DETEKTYWI FILMY BEZNADZIEJNE SPRAWY? NIE DLA NAS!

MAFIE W TOGACH
SITWY

BANDYTYZM PRAWNY PRZEGRANA SPRAWA GANGSTERKA NIESPRAWIEDLIWY WYROK PROKURATORSKO-SĄDOWO BEZPRAWIE

Close Menu