Czarna Lista Temidy – Lista prokuratorów i sędziów, którzy łamią Prawa Człowieka

Organizacja Pożytku Publicznego “Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu” przekazuje informację o ukazaniu się kolejnej czarnej listy prokuratorów i sędziów, którą przedrukowujemy ze strony źródłowej poniżej. – Red. LISTA PROKURATORÓW i SĘDZIÓW, KTÓRZY ŁAMIĄ PRAWA CZŁOWIEKA 1. Bohdziewicz Izabela
 1. stanowisko: Prokurator Prokuratury Rejonowej del. do Prokuratury Okręgowej w Białymstoku w 2007 r.
 2. miejsce pracy: Prokuratura Okręgowa w Białymstoku, ul. Kilińskiego 14, 15-950 Białystok
 3. zasługi: prowadziła brutalne śledztwo przeciwko Leszkowi Bublowi, podejrzanemu o czyn z art. 256 k.k. w zb. z art. 257 k.k. w zb. z art. 12k.k. (sygn. akt: V ds. 28/06/s), zakończone sporządzeniem aktu oskarżenia w dniu 2 kwietnia 2007 r. Śledztwo przeciwko Leszkowi Bublowi było prowadzone z pogwałceniem jego godności, przepisów prawa oraz zasad etyki prokuratorskiej. W trakcie przedmiotowego śledztwa Pani Prokurator zleciła m.in.:
 4. – przeszukania redakcji oraz prywatnego mieszkania Leszka Bubla;
 5. – bezprawne zatrzymanie podejrzanego i przymusowe doprowadzenie w świetle kamer w kajdankach na badania psychiatryczne;
 6. – ujawnienie danych osobowych podejrzanego i jego wizerunku na konferencji prasowej, która została zorganizowana przez prokuraturę białostocką, gdy Leszek Bubel był w drodze na badania psychiatryczne. Po niniejszej konferencji prasowej Leszek Bubel był notorycznie zniesławiany przez media. Następstwem działań Pani Prokurator był zamach na życie Leszka Bubla (pod jego domem wybuchła bomba i spłonął jego samochó i na życie jego najbliższej rodziny (syn Leszka Bubla, Maciej, został brutalnie pobity pod własnym domem przez „nieznanych sprawców”).
 7. Poza tym Pani Prokurator oddaliła wszystkie wnioski dowodowe, zgłoszone przez Leszka Bubla. Notorycznie wysyłała mu wezwania do osobistego stawiennictwa, które były doręczane już po wyznaczonym terminie dokonania czynności. Sfałszowała protokół przesłuchania podejrzanego, w którym w taki sposób przetransponowała wyjaśnienia podejrzanego, aby pasowały one do stawianych mu zarzutów. Sporządziła akt oskarżenia, w którym – łamiąc naczelną zasadę prawa karnego, zasadę indywidualizacji odpowiedzialności karnej – oskarżyła Leszka Bubla jako redaktora naczelnego gazety o sformułowania, użyte przez …INNYCH AUTORÓW! W ten sposób jednocześnie złamała zasadę o fundamentalnym znaczeniu w demokratycznym państwie – zasadę wolności słowa i wolności prasy.
 8. zdjęcie:
 9. i) miejsce zamieszkania:
2. Telentejuk Bazyli
 1. stanowisko: Prokurator Okręgowy w Białymstoku, szef Prokuratury Okręgowej w 2007 r.
 2. miejsce pracy: Prokuratura Okręgowa w Białymstoku, ul. Kilińskiego 14, 15-950 Białystok
 3. zasługi: Przełożony służbowy prokurator Izabeli Bohdziewicz, który wydał jej polecenie prowadzenia śledztwa przeciwko Leszkowi Bublowi bandyckimi metodami, z pogwałceniem jego godności, przepisów prawa i zasad etyki prokuratorskiej.
 4. zdjęcie:
 5. miejsce zamieszkania:
3. Bura Andrzej
 1. stanowisko: zastępca Prokuratora Okręgowego w Białymstoku w 2007 r.
 2. miejsce pracy: Prokuratura Okręgowa w Białymstoku, ul. Kilińskiego 14, 15-950 Białystok
 3. zasługi: Przełożony służbowy prokurator Izabeli Bohdziewicz, który wydał jej polecenie prowadzenia śledztwa przeciwko Leszkowi Bublowi bandyckimi metodami, z pogwałceniem jego godności, przepisów prawa i zasad etyki prokuratorskiej. Ochoczo udzielał mediom informacji na temat śledztwa przeciwko Leszkowi Bublowi, ujawniając jego dane osobowe i naruszając jego dobra osobiste.
 4. zdjęcie:
 5. miejsce zamieszkania:
4. Luks Sławomir
 1. stanowisko: Prokurator Prokuratury Apelacyjnej, szef Prokuratury Apelacyjnej w Białymstoku w 2007 r.
 2. miejsce pracy: Prokuratura Apelacyjna w Białymstoku, ul. Mickiewicza 5, 15-213 Białystok
 3. zasługi: Prześladowca Leszka Bubla, zwolennik bandyckich metod w prowadzeniu śledztwa przeciwko niemu z pobudek politycznych. Podlegli mu prokuratorzy w trakcie śledztwa przeciwko Leszkowi Bublowi zachowywali się nie jak przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, ale jak oprawcy, prezentując wysoki stopień demoralizacji.
 4. zdjęcie:
 5. miejsce zamieszkania:
5. Kołakowski Sławomir (?) – vide: Prokurator Prokuratury Apelacyjnej, Janusz Kordulski, tel. (085) 743 06 89
 1. stanowisko: zastępca Prokuratora Apelacyjnego w Białymstoku w 2007 r.
 2. miejsce pracy: Prokuratura Apelacyjna w Białymstoku, ul. Mickiewicza 5, 15-213 Białystok
 3. zasługi: Prześladowca Leszka Bubla, zwolennik bandyckich metod w prowadzeniu śledztwa przeciwko niemu z pobudek politycznych. Podlegli mu prokuratorzy w trakcie śledztwa przeciwko Leszkowi Bublowi zachowywali się nie jak przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, ale jak oprawcy, prezentując wysoki stopień demoralizacji.
 4. zdjęcie:
 5. miejsce zamieszkania:
6. Kołodziejczyk Marcin
 1. stanowisko: Prokurator Prokuratury Rejonowej Lublin-Północ w Lublinie w 2007 r.
 2. miejsce pracy: Prokuratura Rejonowa Lublin – Północ w Lublinie,
 3. ul. Okopowa 2 a, 20-950 Lublin
 4. zasługi: W początkowej fazie prowadził śledztwo przeciwko Leszkowi Bublowi, podejrzanemu o czyn z art. 256 k.k. i art. 257 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. Podczas choroby Leszka Bubla nękał go telefonami na prywatną komórkę i nalegał na przesłuchanie w charakterze podejrzanego w trakcie ciężkiej choroby z czterdziestostopniową gorączką. Chciał przeprowadzić tą czynność w domu Leszka Bubla, w łóżku. Dowiedziawszy się, że Leszek Bubel ma rozprawę przed Sądem w Warszawie, przyjechał do Warszawy i czekał na niego przed salą rozpraw z irokezem na głowie i w koszuli z pacyfkami. Tak bardzo mu zależało, żeby jak najszybciej zakończyć śledztwo. W rezultacie został odsunięty od prowadzenia sprawy, bo było widać gołym okiem, że zachowywał się jak osoba nawiedzona.
7. Lipiński Jacek
 1. stanowisko: Prokurator Prokuratury Rejonowej Lublin – Północ w Lublinie w 2007 r.
 2. miejsce pracy: Prokuratura Rejonowa Lublin – Północ w Lublinie,
 3. ul. Okopowa 2 a, 20-950 Lublin
 4. zasługi: Prowadził tendencyjnie śledztwo przeciwko Leszkowi Bublowi, podejrzanemu o czyn z art. 256 k.k. w zb. z art. 257 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k., które zakończył wniesieniem aktu oskarżenia do sądu (sygn. akt: 1 Ds. 1722/06/s) w dniu 15 października 2007 r., chociaż materiał dowodowy zgromadzony w sprawie przemawiał za jej umorzeniem. W trakcie tego śledztwa co tydzień pisał pisemne raporty do Prokuratury Krajowej w Warszawie odnośnie postępów w śledztwie.
 5. zdjęcie:
 6. miejsce zamieszkania:
8. Marczewski Andrzej (?) – vide: Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie, Beata Syk – Jankowska, tel. 0 502 222 758, (0 81) 528 81 81
 1. stanowisko: Prokurator Prokuratury Okręgowej w Lublinie (szef) w 2007 r.
 2. miejsce pracy: Prokuratura Okręgowa w Lublinie, ul. Okopowa 2 a, 20-950 Lublin
 3. zasługi: Jako szef Prokuratury Okręgowej dopuścił, aby podlegli mu prokuratorzy – łamiąc przepisy obowiązującego prawa i etyki prokuratorskiej – deptali wartości o znaczeniu fundamentalnym w każdym demokratycznym państwie: wolność słowa i równość wobec prawa.
 4. zdjęcie:
 5. miejsce zamieszkania:
9. Woźniak Marek (?) – vide: Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie, Beata Syk – Jankowska, tel. 0 502 222 758, (0 81) 528 81 81
 1. stanowisko: zastępca Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Lublinie w 2007 r.
 2. miejsce pracy: Prokuratura Okręgowa w Lublinie, ul. Okopowa 2 a, 20-950 Lublin
 3. zasługi: Jako wiceszef Prokuratury Okręgowej dopuścił, aby podlegli mu prokuratorzy – łamiąc przepisy obowiązującego prawa i etyki prokuratorskiej – deptali wartości o znaczeniu fundamentalnym w każdym demokratycznym państwie: wolność słowa i równość wobec prawa.
 4. zdjęcie:
 5. miejsce zamieszkania:
10. Lepieszko Andrzej (?) – vide: Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie, Beata Syk – Jankowska, tel. 0 502 222 758, (0 81) 528 81 81
 1. stanowisko: zastępca Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Lublinie w 2007 r.
 2. miejsce pracy: Prokuratura Okręgowa w Lublinie, ul. Okopowa 2 a, 20-950 Lublin
 3. zasługi: Jako wiceszef Prokuratury Okręgowej dopuścił, aby podlegli mu prokuratorzy – łamiąc przepisy obowiązującego prawa i etyki prokuratorskiej – deptali wartości o znaczeniu fundamentalnym w każdym demokratycznym państwie: wolność słowa i równość wobec prawa
 4. zdjęcie:
 5. miejsce zamieszkania:
11. Radoniewicz Jacek (?) – vide: rzecznik prasowy, Prokurator Prokuratury Apelacyjnej, Cezary Maj, tel. (081) 528 82 38, (0) 606 496 371
 1. stanowisko: Prokurator Apelacyjny (szef) w 2007 r.
 2. miejsce pracy: Prokuratura Apelacyjna w Lublinie, ul. Okopowa 2a, 20-950 Lublin
 3. zasługi: Jako wiceszef Prokuratury Apelacyjnej dopuścił, aby podlegli mu prokuratorzy – łamiąc przepisy obowiązującego prawa i etyki prokuratorskiej – deptali wartości o znaczeniu fundamentalnym w każdym demokratycznym państwie: wolność słowa i równość wobec prawa. Nie wyciągnął wobec nich żadnych negatywnych konsekwencji służbowych, zachęcając do podobnych praktyk w przyszłości.
 4. zdjęcie:
 5. miejsce zamieszkania:
12. Pogoda Andrzej (?) – vide: rzecznik prasowy, Prokurator Prokuratury Apelacyjnej, Cezary Maj, tel. (081) 528 82 38, (0) 606 496 371
 1. stanowisko: zastępcaProkuratora Apelacyjnego w 2007 r.
 2. miejsce pracy: Prokuratura Apelacyjna w Lublinie, ul. Okopowa 2a, 20-950 Lublin
 3. zasługi: Jako wiceszef Prokuratury Apelacyjnej dopuścił, aby podlegli mu prokuratorzy – łamiąc przepisy obowiązującego prawa i etyki prokuratorskiej – deptali wartości o znaczeniu fundamentalnym w każdym demokratycznym państwie: wolność słowa i równość wobec prawa. Nie wyciągnął wobec nich żadnych negatywnych konsekwencji służbowych, zachęcając do podobnych praktyk w przyszłości.
 4. zdjęcie:
 5. miejsce zamieszkania:
13. Idziaszek Ireneusz:
 1. stanowisko: asesor Prokuratury Rejonowej we Wrześni w latach 2005-2007
 2. miejsce pracy: Prokuratura Rejonowa we Wrześni, ul. Sądowa 1a, 62-300 Września
 3. zasługi: Dnia 16 stycznia 2007 r. sporządził akt oskarżenia przeciwko Leszkowi Bublowi o czyn z art. 256 k.k. (sygn. akt: Ds. 748/06/s) wedle wytycznych „Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita. Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii”, zapisanych w broszurze „Przestępstwa nie stwierdzono. Prokuratorzy wobec doniesień o publikacjach antysemickich”, wydanej przez to Stowarzyszenie w 2006 r. i rozesłanej do wszystkich sądów i prokuratur w Polsce. Warto zwrócić uwagę na fakt, że 14 października 2005 r. (czyli zanim otrzymał wytyczne Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolit asesor Ireneusz Idziaszek wydał w tej samej sprawie (sygn. akt: Ds. 1322/05) postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia, wskazując, iż zachowanie Leszka Bubla nie wypełniło znamion przestępstwa z art. 256 k.k.
 4. zdjęcie:
 5. miejsce zamieszkania:
14. Helik Krzysztof (?) – vide: tel. Centrala – (0 61) 437-04-80
 1. stanowisko: Prokurator Rejonowy we Wrześni (szef) w 2007 r.
 2. miejsce pracy: Prokuratura Rejonowa we Wrześni, ul. Sądowa 1a, 62-300 Września
 3. zasługi: Przełożony służbowy asesora Ireneusza Idziaszka, nakazujący mu prześladowanie Leszka Bubla z pobudek politycznych.
 4. zdjęcie:
 5. miejsce zamieszkania:
15. Bodus Małgorzata (?) – vide: tel. Centrala – (0 61) 437-04-80
 1. stanowisko: zastępca Prokuratora Rejonowego we Wrześni w 2007 r.
 2. miejsce pracy: Prokuratura Rejonowa we Wrześni, ul. Sądowa 1a, 62-300 Września
 3. zasługi: Przełożona służbowa asesora Ireneusza Idziaszka, nakazująca mu prześladowanie Leszka Bubla z pobudek politycznych.
 4. zdjęcie:
 5. miejsce zamieszkania:
16. Grześkowiak Krzysztof (?) – vide: tel. bezpośrednio do niego: (0 61) 85-81-605
 1. stanowisko: Prokurator Okręgowy w Poznaniu (szef) w 2007 r.
 2. miejsce pracy: Prokuratura Okręgowa w Poznaniu, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań
 3. zasługi: Posłużył się swoim stanowiskiem w celu zniszczenia wolności słowa w Polsce. Podlegli mu prokuratorzy bandyckimi metodami, z pogwałceniem „świętości” w każdym demokratycznym państwie (wolność słowa, równość wobec praw zajmowali się szukaniem paragrafów na niepoprawnego politycznie Leszka Bubla.
 4. zdjęcie:
 5. miejsce zamieszkania:
17. Orlicki Mariusz (?) – vide: tel. bezpośrednio do niego: (0 61) 85-81-591
 1. stanowisko: zastępca Prokuratora Okręgowego w Poznaniu w 2007 r.
 2. miejsce pracy: Prokuratura Okręgowa w Poznaniu, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań
 3. zasługi: Posłużył się swoim stanowiskiem w celu zniszczenia wolności słowa w Polsce. Podlegli mu prokuratorzy bandyckimi metodami, z pogwałceniem „świętości” w każdym demokratycznym państwie (wolność słowa, równość wobec praw zajmowali się szukaniem paragrafów na niepoprawnego politycznie Leszka Bubla.
 4. zdjęcie:
 5. miejsce zamieszkania:
18. Szymanowski Roman (?) – vide: tel. bezpośrednio do niego: (0 61) 85-81-605
 1. stanowisko: zastępca Prokuratora Okręgowego w Poznaniu w 2007 r.
 2. miejsce pracy: Prokuratura Okręgowa w Poznaniu, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań
 3. zasługi: Posłużył się swoim stanowiskiem w celu zniszczenia wolności słowa w Polsce. Podlegli mu prokuratorzy bandyckimi metodami, z pogwałceniem „świętości” w każdym demokratycznym państwie (wolność słowa, równość wobec praw zajmowali się szukaniem paragrafów na niepoprawnego politycznie Leszka Bubla.
 4. zdjęcie:
 5. miejsce zamieszkania:
19. Twardowski Sławomir (?) – vide: rzecznik prasowy Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu, Anna Woźniak, tel. (061) 8451-408, tel. kom. (0) 500-038-943
 1. stanowisko: Prokurator Apelacyjny w Poznaniu (szef) w 2007 r.
 2. miejsce pracy: Prokuratura Apelacyjna w Poznaniu, ul. Roosevelta 18, 60-829 Poznań
 3. zasługi: Posłużył się swoim stanowiskiem w celu zniszczenia wolności słowa w Polsce. Podlegli mu prokuratorzy bandyckimi metodami, z pogwałceniem „świętości” w każdym demokratycznym państwie (wolność słowa, równość wobec praw zajmowali się szukaniem paragrafów na niepoprawnego politycznie Leszka Bubla.
 4. zdjęcie:
 5. miejsce zamieszkania:
20. Kaczmarek Jarosław (?) – vide: rzecznik prasowy Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu, Anna Woźniak, tel. (061) 8451-408, tel. kom. (0) 500-038-943
 1. stanowisko: zastępca Prokuratora Apelacyjnego w Poznaniu w 2007 r.
 2. miejsce pracy: Prokuratura Apelacyjna w Poznaniu, ul. Roosevelta 18, 60-829 Poznań
 3. zasługi: Posłużył się swoim stanowiskiem w celu zniszczenia wolności słowa w Polsce. Podlegli mu prokuratorzy bandyckimi metodami, z pogwałceniem „świętości” w każdym demokratycznym państwie (wolność słowa, równość wobec praw zajmowali się szukaniem paragrafów na niepoprawnego politycznie Leszka Bubla.
 4. zdjęcie:
 5. miejsce zamieszkania:
21. Władzińska Agnieszka (?) –
 1. stanowisko: Prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga-Północ w 2001 r.
 2. miejsce pracy: Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga-Północ w Warszawie, ul. Jagiellońska 5, 03-721 Warszawa
 3. zasługi: Dnia 23 stycznia 2001 r, sporządziła akt oskarżenia przeciwko Leszkowi Bublowi, oskarżając go o czyn z art. 257 k.k. za sformułowania: „obrzezano ich mózgi”, „podstępne jest żydowskie nasienie”, „pejsaty paplament”.
 4. zdjęcie:
 5. miejsce zamieszkania:
22. (?) – vide: rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie, prokurator Renata Mazur, tel. (0 22) 5114-737, tel. kom. (0) 668-190-325; tel. do Sekretariatu Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga-Północ: (022) 51 13 200;
 1. stanowisko: Prokurator Rejonowy (szef) Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga-Północ w 2001 r.
 2. miejsce pracy: Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga-Północ w Warszawie, ul. Jagiellońska 5, 03-721 Warszawa
 3. zasługi: Zlecał podległym mu prokuratorom sporządzenie aktu oskarżenia, w którym doszło do złamania zasady wolności słowa i zasady równości wobec prawa, a także szukanie paragrafów na Leszka Bubla z pobudek politycznych, z pogwałceniem przepisów obowiązującego prawa i etyki prokuratorskiej.
 4. zdjęcie:
 5. miejsce zamieszkania:
23. (?) – vide: rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie, prokurator Renata Mazur, tel. (0 22) 5114-737, tel. kom. (0) 668-190-325; tel. do Sekretariatu Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga-Północ: (022) 51 13 200;
 1. stanowisko: zastępca Prokuratora Rejonowego (wiceszef) Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga-Północ w 2001 r.
 2. miejsce pracy: Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga-Północ w Warszawie, ul. Jagiellońska 5, 03-721 Warszawa
 3. zasługi: Zlecał podległym mu prokuratorom sporządzenie aktu oskarżenia, w którym doszło do złamania zasady wolności słowa i zasady równości wobec prawa, a także szukanie paragrafów na Leszka Bubla z pobudek politycznych, z pogwałceniem przepisów obowiązującego prawa i etyki prokuratorskiej.
 4. zdjęcie:
 5. miejsce zamieszkania:
24. (?) – vide: rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie, prokurator Renata Mazur, tel. (0 22) 5114-737, tel. kom. (0) 668-190-325
 1. stanowisko: Prokurator Okręgowy (szef) w 2001 r.
 2. miejsce pracy: Prokuratura Okręgowa Warszawa – Praga, ul. Bródnowska 13/15, 03-439 Warszawa
 3. zasługi: Jako szef Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga nakazał, aby podlegli mu prokuratorzy dopuścili się zamachu na wolność słowa w Polsce, sporządzając akt oskarżenia za słowa: „obrzezano ich mózgi”, „podstępne jest żydowskie nasienie”, „pejsaty paplament”.
 4. zdjęcie:
 5. miejsce zamieszkania:
25. (?) – vide: rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie, prokurator Renata Mazur, tel. (0 22) 5114-737, tel. kom. (0) 668-190-325
 1. stanowisko: zastępca Prokuratora Okręgowego w 2001 r.
 2. miejsce pracy: Prokuratura Okręgowa Warszawa – Praga, ul. Bródnowska 13/15, 03-439 Warszawa
 3. zasługi: Jako wiceszef Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga nakazał, aby podlegli mu prokuratorzy dopuścili się zamachu na wolność słowa w Polsce, sporządzając akt oskarżenia za słowa: „obrzezano ich mózgi”, „podstępne jest żydowskie nasienie”, „pejsaty paplament”.
 4. zdjęcie:
 5. miejsce zamieszkania:
26. (?) – vide: Prokurator Apelacyjny w Warszawie, tel. bezpośredni: (0 22) 46-49-107
 1. stanowisko: Prokurator Apelacyjny w Warszawie (szef) w 2001 r.
 2. miejsce pracy: Prokuratura Apelacyjna w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 25, 00-951 Warszawa
 3. zasługi: Jako szef Prokuratury Apelacyjnej nakazał podległym mu prokuratorom zamach na wolność słowa w Polsce, z pogwałceniem przepisów obowiązującego prawa oraz etyki prokuratorskiej.
 4. zdjęcie:
 5. miejsce zamieszkania:
27. (?) – vide: zastępca Prokuratora Apelacyjnego w Warszawie, tel. bezpośredni: (0 22) 46-49-126
 1. stanowisko: zastępca Prokuratora Apelacyjnego w Warszawiew 2001 r.
 2. miejsce pracy: Prokuratura Apelacyjna w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 25, 00-951 Warszawa
 3. zasługi: Jako wiceszef Prokuratury Apelacyjnej nakazał podległym mu prokuratorom zamach na wolność słowa w Polsce, z pogwałceniem przepisów obowiązującego prawa oraz etyki prokuratorskiej.
 4. zdjęcie:
 5. miejsce zamieszkania:
28. Myka Radosław –
 1. stanowisko: Sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi, IX Wydział Karny
 2. miejsce pracy: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi IX Wydział Karny, Al. Solidarności 127, 00-898 Warszawa
 3. zasługi: Dnia 28 października 2005 r. wydał wyrok skazujący Leszka Bubla na grzywnę w wysokości 2500 zł (dwa tysiące pięćset złotych) za czyn określony w art. 257 k.k., który – w ocenie Sędziego Myki – miał polegać na tym, iż Leszek Bubel w książce „Polsko-żydowska wojna o krzyże…” zawarł sformułowania takie jak: „obrzezano ich mózgi”, „podstępne jest żydowskie nasienie”, „pejsaty „papalment” (sygn. akt: IX K 68/01). Dwa pierwsze sformułowania – nomen omen wyrwane z kontekstu – były cytatami zaczerpniętymi przez Leszka Bubla z innych autorów, z wyraźnym wskazaniem, iż jest to cytat. Natomiast sędzia Myka uznał, iż sformułowanie „pejsaty paplament” – którego autorem jest Leszek Bubel – nie powinno być uznane za obelżywe w stosunku do narodu żydowskiego. Jednak nie przeszkodziło mu to w wydaniu wyroku skazującego w stosunku do Leszka Bubla, który był zamachem na wolność słowa w Polsce.
 4. zdjęcie:
 5. miejsce zamieszkania:
29. Kanabus-Agnowska Katarzyna
 1. stanowisko: Prokurator Prokuratury Warszawa Praga-Północ w Warszawie w 2005 r.
 2. miejsce pracy: Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga-Południe w Warszawie, ul. Jagiellońska 5, 03-721 Warszawa.
 3. zasługi: Dnia 28 listopada 2005 r. wniosła apelację od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi IX Wydział Karny, skazującego Leszka Bubla na grzywnę w wysokości 2 500 zł (sygn. akt: 5 Ds. 1408/00/III, IX K 68/01), zaskarżając go w całości na niekorzyść skazanego. Prokurator Konabus – Agnowska zażądała dla Leszka Bubla kary 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 2 lat oraz grzywny w wysokości 100 stawek dziennych przy określeniu wysokości jednej stawki na 20 zł.
 4. zdjęcie:
 5. miejsce zamieszkania:
30. Schultz Maciej –
 1. stanowisko: w 2006 r.Sędzia Sądu Okręgowego Warszawa – Praga, VI Wydział Karny Odwoławczy, obecnie wiceprezes Sądu Okręgowego Warszawa-Praga (vide: rzecznik prasowy Sądu Okręgowego Warszawa Praga: Marcin Łochowski, ul. Terespolska 15 a, pok. 423, tel.: (0 22) 509 1556, tel. kom.: 0500 266 350).
 2. miejsce pracy: Sąd Okręgowy Warszawa – Praga, Al. Solidarności 127, 00-898 Warszawa
 3. zasługi: Dnia 14 lutego 2006 r. jako przewodniczący składu sądzącego w VI Wydziale Karnym Odwoławczym Sądu Okręgowego Warszawa – Praga zmienił wyrok sędziego Radosława Myki w ten sposób, że zaostrzył karę wobec Leszka Bubla za m.in. sformułowanie „pejsaty paplament”, zasądzając grzywnę w wysokości 5 000 zł (w pierwszej instancji było 2 500 zł), przykładając rękę do pogwałcenia zasady wolności słowa i wolności prasy w Polsce.
 4. zdjęcie:
 5. miejsce zamieszkania:
31. Wilkowska-Płóciennik Aneta –
 1. stanowisko: asesor Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga-Południe w 2005 r. (dane z 2005 r., vide: rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga w Warszawie, Prokurator Renata Mazur tel. 0225114 737, tel. kom. 0 668 190 325, e-mail: rmazur@popw.pl; tel. do sekretariatu Prokuratury Rejonowej dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, 022 51 14 921, 022 51 14 922).
 2. miejsce pracy: Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga-Południe, ul. Kamienna 14, 03-441 Warszawa.
 3. zasługi: Dnia 27 lipca 2005 r. sporządziła absurdalny akt oskarżenia przeciwko Leszkowi Bublowi, sygn. akt: 5 Ds. 954/05/4, w którym oskarżyła go o to, że wydał książkę, w której jeden z autorów kwestionuje historyczny obraz wydarzeń, które miały miejsce na terenie Jedwabnego. Tym samym pani Aneta Wilkowska-Płóciennik dopuściła się nie tylko zamachu na wolność słowa w Polsce, ale także zamachu na wolność badań naukowych.
 4. zdjęcie:
 5. miejsce zamieszkania:
32. (?) – vide: rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga w Warszawie, Prokurator Renata Mazur tel. 0225114 737, tel. kom. 0 668 190 325, e-mail: rmazur@popw.pl; tel. do sekretariatu Prokuratury Rejonowej dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, 022 51 14 921, 022 51 14 922
 1. stanowisko: Prokurator Rejonowy (szef) Prokuratury Rejonowej dla Warszawy Pragi-Południe w 2005 r.
 2. miejsce pracy: Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga-Południe, ul. Kamienna 14, 03-441 Warszawa.
 3. zasługi: Przełożony służbowy asesor Anety Wilkowskiej-Płóciennik. Wydał jej polecenie służbowe sporządzenia aktu oskarżenia, łamiącego wolność słowa i wolność badań naukowych.
 4. zdjęcie:
 5. miejsce zamieszkania:
33. (?) – vide: rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga w Warszawie, Prokurator Renata Mazur tel. 0225114 737, tel. kom. 0 668 190 325, e-mail: rmazur@popw.pl; tel. do sekretariatu Prokuratury Rejonowej dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, 022 51 14 921, 022 51 14 922
 1. stanowisko: Zastępca Prokuratora Rejonowego (wiceszef Prokuratury Rejonowej dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie w 2005 r.
 2. miejsce pracy: Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga-Południe, ul. Kamienna 14, 03-441 Warszawa.
 3. zasługi: Przełożony służbowy asesor Anety Wilkowskiej-Płóciennik. Wydał jej polecenie służbowe sporządzenia aktu oskarżenia, łamiącego wolność słowa i wolność badań naukowych (w czasie sporządzenia aktu oskarżenia był wiceszefem Prokuratury).
 4. zdjęcie:
 5. miejsce zamieszkania:
34. (?) – vide: rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga w Warszawie, Prokurator Renata Mazur tel. 0225114 737, tel. kom. 0 668 190 325, e-mail: rmazur@popw.pl;
 1. stanowisko: Prokurator Okręgowy (szef) Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie w 2005 r.
 2. miejsce pracy: Prokuratura Okręgowa Warszawa – Praga, ul. Bródnowska 13/15, 03-439 Warszawa
 3. zasługi: Wywierał naciski na podległych mu prokuratorów, nakazując im łamanie prawa i etyki prokuratorskiej w celu realizacji celów politycznych aktualnie rządzącej partii politycznej. Dla osiągnięcia przedmiotowych celów nakazywał podległym prokuratorom łamać zasadę wolności słowa i wolności badań naukowych.
 4. zdjęcie:
 5. miejsce zamieszkania:
35. (?) – vide: rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga w Warszawie, Prokurator Renata Mazur tel. 0225114 737, tel. kom. 0 668 190 325, e-mail: rmazur@popw.pl;
 1. stanowisko: Zastępca Prokuratora Okręgowego (wiceszef) prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie w 2005 r.
 2. miejsce pracy: Prokuratura Okręgowa Warszawa – Praga, ul. Bródnowska 13/15, 03-439 Warszawa
 3. zasługi: Wywierał naciski na podległych mu prokuratorów, nakazując im łamanie prawa i etyki prokuratorskiej w celu realizacji celów politycznych aktualnie rządzącej partii politycznej. Dla osiągnięcia przedmiotowych celów nakazywał podległym prokuratorom łamać zasadę wolności słowa i wolności badań naukowych.
 4. zdjęcie:
 5. miejsce zamieszkania:
36. (?) – vide: Prokurator Apelacyjny w Warszawie, tel. bezpośredni: (0 22) 46-49-107
 1. stanowisko: Prokurator Apelacyjny w Warszawie (szef) w 2005 r.
 2. miejsce pracy: Prokuratura Apelacyjna w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 25, 00-951 Warszawa
 3. zasługi: Jako szef Prokuratury Apelacyjnej nakazał podległym mu prokuratorom zamach na wolność słowa w Polsce, z pogwałceniem przepisów obowiązującego prawa oraz etyki prokuratorskiej.
 4. zdjęcie:
 5. miejsce zamieszkania:
37. (?) – vide: zastępca Prokuratora Apelacyjnego w Warszawie, tel. bezpośredni: (0 22) 46-49-126
 1. stanowisko: zastępca Prokuratora Apelacyjnego w Warszawie w 2005 r.
 2. miejsce pracy: Prokuratura Apelacyjna w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 25, 00-951 Warszawa
 3. zasługi: Jako wiceszef Prokuratury Apelacyjnej nakazał podległym mu prokuratorom zamach na wolność słowa w Polsce, z pogwałceniem przepisów obowiązującego prawa oraz etyki prokuratorskiej.
 4. zdjęcie:
 5. miejsce zamieszkania:
38. Zalewski Lucjan
 1. stanowisko: Asesor Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa, III Wydział Karny w 2005 r.
 2. miejsce pracy: Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, III Wydział Karny, ul. Ogrodowa 51 a, 00-873 Warszawa.
 3. zasługi: Dnia 27 maja 2005 r. wydał debilny wyrok nakazowy, w którym uznał Leszka Bubla winnym tego, że podczas emitowanego w Telewizji Polskiej „spotu reklamowego” (3 czerwca 2004 r.), dotyczącego ogólnokrajowego referendum przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, publicznie nawoływał do nienawiści na tle różnic narodowościowych. We wspomnianym spocie reklamowych został pokazany schludnie ubrany, ortodoksyjny Żyd, który mówi, że przed wojną 30 procent kamienic należało do nich i że po wstąpieniu do UE łatwiej im będzie je odzyskać, w związku z czym w referendum powinni głosować na „TAK”. W ocenie Asesora Lucjana Zalewskiego wskazane wypowiedzi wyczerpały znamiona czynu określonego w art. 256 k.k., czyli dostrzegł w nich nienawiść i nawoływanie, ale swojej decyzji nie uzasadnił.
 4. zdjęcie:
 5. miejsce zamieszkania:
39. Gawarecka Małgorzata
 1. stanowisko: Prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście-Północ w 2006 r.
 2. miejsce pracy: Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ, ul. Wiślicka 6, 02-114 Warszawa
 3. zasługi: Dnia 18 września 2006 r. wniosła zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa, III Wydział Karny z dnia 7 września 2006 r., sygn. akt: III K 76/04 umarzające postępowanie wobec stwierdzenia braku znamion czynu zabronionego w zarzucanym oskarżonemu (Leszkowi Bublowi) czynie (z art. 256 k.k. – chodziło o spot reklamowy wyemitowany w trakcie kampanii referendalnej, dnia 3 czerwca 2004 r.). W przedmiotowym zażaleniu Prokurator Małgorzata Gawarecka wskazała, iż nawoływanie musi zawierać takie treści, które są w stanie wzbudzić nienawiść. Po prostu genialne.
 4. zdjęcie:
 5. miejsce zamieszkania
40. Puchalska Grażyna
 1. stanowisko: Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, X Wydział Karny-Odwoławczy w 2007 r.
 2. miejsce pracy: Sąd Okręgowy w Warszawie, X Wydział Karny-Odwoławczy, ul. Chopina 1, 00-558 Warszawa
 3. zasługi: Dnia 24 kwietnia 2007 r. jako przewodnicząca składu sądzącego (trzyosobowego) uchyliła postanowienie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa, III Wydział Karny z dnia 7 września 2006 r., sygn. akt: III K 76/04 umarzające postępowanie wobec stwierdzenia braku znamion czynu zabronionego w zarzucanym oskarżonemu (Leszkowi Bublowi) czynie (z art. 256 k.k. – chodziło o spot reklamowy wyemitowany w trakcie kampanii referendalnej, dnia 3 czerwca 2004 r.), na które zażalenie wniosła Prokuratura i przekazała sprawę Sądowi Rejonowemu do ponownego rozpoznania. W uzasadnieniu Sędzia Grażyna Puchalska wskazała, iż zabrakło motywów, jakimi kierował się Sąd Rejonowy, uznając, że czyn zarzucany oskarżonemu nie stanowi przestępstwa z art. 256 k.k., przy czym w rzeczywistości Sąd Rejonowy obszernie uzasadnił swoją decyzję z przytoczeniem stanowiska doktryny oraz orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Wobec tego postanowienie Sędzi Puchalskiej to nic innego jak zamach na wolność słowa i szykanowanie Leszka Bubla z pobudek politycznych.
 4. zdjęcie:
 5. miejsce zamieszkania:
41. Sandel Barbara
 1. stanowisko: Prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście
 2. miejsce pracy: Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście, ul. Krucza 38/42, 00-512 Warszawa
 3. zasługi: Na rozprawie przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa III Wydział Karny, w dniu 31 stycznia 2008 r. (godz. 9.00), sygn. akt: III K 76/04 wykazywała wysoki stopień agresywności na poziomie słownym w stosunku do oskarżonego Leszka Bubla. Reagowała irytacją na składane przez niego do protokołu oświadczenia, do czego miał prawo. Rzucała pod jego adresem kąśliwe uwagi, że – jej zdaniem – pomylił salę rozpraw z wiecem politycznym, choć nie ulega wątpliwości, że sprawa ma charakter polityczny (art. 256 k.k.). Wyjątkowo nieprzyjemna osobowość, semicka fizjonomia.
 4. zdjęcie:
 5. miejsce zamieszkania:
  Źródło: http://www.bibula.com/?p=27855
Close Menu