NATRĘTNA JUDYTA PAPP

W dniu 06-03-2020 natrętna Judyta Papp przysłała maila o następującej treści:

Szanowny panie,

niniejszym ostatecznie wzywam Pana do zapłaty należności z kosztów postępowania egzekucyjnego i informuję, że jeśli w dniu dzisiejszym nie odnotujemy na rachunku wpływu, sprawa zostanie przekazana do egzekucji.
W tym stanie rzeczy, dziś jest ostatni dzień na uregulowanie zaległości.

Z poważaniem,
Judyta Papp

..w odpowiedzi na jej upierdliwość i nękanie odpisałem:

Szanowna ŻYDÓWECZKO Papp,

Niniejszym ostatecznie wzywam do zaprzestania nękania mnie prymitywnymi wezwaniami, które mi ponownie wysyłasz bez żadnej prawnej podstawy, o czym już wcześniej grzecznie informowałem. Wiem, z wrogiej chrześcijaństwu księgi, że Talmud tego nie zabrania, ale polskie prawo tak gdy świadczenie nie jest wymagalne bo nieprawomocne, to jest to próba wyłudzenia.
Może Ci się ktoś wreszcie dobierze do d… w myśl Waszej zasady „oko za oko”, za stosowanie takich praktyk.
Aby jednak nie być pomówiony o skąpstwo to wysyłam 1 zł.
Na szabasową świeczkę o czym jako dziennikarz śledczy powiadamiam wszem i wobec.

Bez poważania,
Leszek Bubel
Herbu Abdank

Close Menu